Verwerking persoonsgegevens

Uw persoons gegevens worden door ons digitaal opgeslagen en gebruikt voor onze administratie.
Wij zullen uw persoonsgegevens NIET gebruiken voor reclames ,mailingen of ander commerciƫle doeleinden . Ook verstrekken wij geen gegevens aan onbevoegde bedrijven , personen of instanties.
Uw personengegevens worden door ons getoetst in het landelijk WAARSCHUWINGS systeem ELENA van de BOVAG . Meer informatie hier over kunt u vinden op https://www.bovag.nl/elena.
Omdat wij uitsluitend binnen de Benelux verhuren vragen wij in ons aanvraagformulier om uw bestemming in te voeren hierdoor kunnen wij uw aanvraag beoordelen.
Uw rechten volgens de Autoriteit Persoonsgegevens
Conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft u de volgende rechten: het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht op verwijdering, het recht op kennisgeving inzake rectificatie en verwijdering, het recht op beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit) en het recht op bezwaar.